ความเครียดของมนุษย์ส่งผลต่อสุนัขอย่างไร?

จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัย Linköping University เผยว่า สุนัขสามารถรับรู้ความเครียดของมนุษย์และรู้สึกเครียดไปกับพวกเราด้วย

การปรับระดับฮอร์โมนคอร์ติซอล (ฮอร์โมนแห่งความเครียด) ให้มาอยู่ในระดับเดียวกันกับเจ้าของได้ งานวิจัยนี้ทำการศึกษากับคู่หูระหว่างสุนัขและมนุษย์ผู้หญิงจำนวน 58 คู่ จำนวนสุนัขที่เข้าร่วมการทดลองมี 2 สายพันธุ์ คือ เชทแลนด์ชีพด็อก (Shetland sheepdogs) และ บอร์เดอร์คอลลี่ (Border collies)

สุนัขตัวอย่างในการทดลองถูกคัดเลือกให้คละเพศ และมีไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย เช่น สุนัขเลี้ยงในบ้านและสุนัขที่ถูกฝึกเพื่อการแข่งขัน การทดลองนี้วิเคราะห์ระดับความเครียดด้วยการตรวจฮอร์โมนคอร์ติซอลในเส้นผม (hair cortisol concentrations) โดยทั้งสุนัขและเจ้าของสุนัขถูกตรวจฮอร์โมนคอร์ติซอลถึง 2 ครั้ง ในช่วงเวลาฤดูร้อนของประเทศสวีเดน (มิถุนายน-สิงหาคม) และตรวจอีกทีในช่วงฤดูหนาว (ธันวาคม-มีนาคม)

ต้นทุน การเลี้ยงสุนัข

มีการทดลองก่อนหน้านี้1 ทำการตรวจระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลระหว่างเจ้าของสุนัขและสุนัขในระหว่างการแข่งขัน พบว่าทั้งเจ้าของและสุนัขมีฮอร์โมนคอร์ติซอลอยู่ระดับเดียวกันในช่วงระยะเวลาการแข่งขัน หมายความว่าความเครียดของเจ้าของสุนัขโน้มนำให้สุนัขเกิดความเครียดในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ ได้ การทดลองนี้จึงต้องการตอบคำถามว่าถ้าหากในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นล่ะ ระดับฮอร์โมนความเครียดที่เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์กับสุนัขนั้น จะสามารถรักษาระดับให้เท่ากันไปได้นานไหม

ผลการทดลอง

พบฮอร์โมนความเครียดในระดับเดียวกัน

ไม่ว่าเจ้าของสุนัขมีระดับฮอร์โมนความเครียดอยู่ที่ระดับใดก็ตาม สุนัขก็จะมีระดับความเครียดอยู่ในระดับเดียวกันกับเจ้าของสุนัข เจ้าของสุนัขที่มีระดับความเครียดสูง สุนัขจะปรับระดับฮอร์โมนความเครียดให้มาอยู่ระดับเดียวกันกับเจ้าของ ในขณะเดียวกัน เจ้าของสุนัขที่มีระดับความเครียดต่ำ สุนัขก็จะมีระดับฮอร์โมนความเครียดที่ต่ำเช่นเดียวกับเจ้าของสุนัข

ระยะเวลา

ผู้ทำการทดลองเก็บตัวอย่างเส้นผมในฤดูร้อนและฤดูหนาว ปรากฎว่าระดับฮอร์โมนความเครียดของคู่ทดลองอยู่ในระดับเดียวกันทั้งสองฤดูกาล นั่นหมายความว่าฤดูที่แตกต่างไม่มีผลกระทบต่อระดับฮอร์โมนความเครียดที่เท่ากัน และระดับฮอร์โมนความเครียดของคู่ทดลองสามารถคงไว้ให้อยู่ในระดับเดียวกันเป็นระยะเวลานานตั้งแต่ฤดูร้อนถึงฤดูหนาว

ไลฟ์สไตล์และเพศที่แตกต่างของสุนัขมีผลต่อการทดลองนี้ไหม

ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันของสุนัขที่มีวินัยเลี้ยงเพื่อการแข่งขันและสุนัขเลี้ยงในบ้าน ไม่มีผลต่อการทดลองนี้ หมายความว่าสุนัขทั้งสองกลุ่มมีระดับความเครียดเท่ากันกับเจ้าของสุนัข และเพศที่แตกต่างกันของสุนัขก็ไม่ส่งผลต่อระดับความเครียดที่เท่ากันของสุนัขและเจ้าของเช่นกัน