ปลดล็อกความคิดพ่อแม่ เมื่อลูกเป็น LGBTQ+

ปลดล็อกความคิดพ่อแม่ เมื่อลูกเป็น LGBTQ+

เด็ก

ลองเปิดใจและปรับความคิด ในการบรรยายพิเศษ ‘อยู่อย่างสุข กับลูก LGBTQ+’ เนื่องในเดือนแห่งการเฉลิมฉลอง Pride month ของ ผศ.พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร หรือหมอโอ๋ กุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่น ผู้ก่อตั้งคลินิกเพศหลากหลาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดโดย เพจเฟซบุ๊ก Net PAMA: เน็ตป๊าม้า ผศ.พญ.จิราภรณ์ เล่าว่า ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าอัตลักษณ์ทางเพศ เกิดจากอะไรที่เป็นสาเหตุแน่ชัด แต่คิดว่าเป็นการทำงานร่วมกันในปัจจัยทางชีวภาพ อาจเป็นเรื่องกรรมพันธุ์ ยีน สมอง ฮอร์โมนที่ได้รับและพัฒนามาตั้งแต่ในครรภ์ รวมถึงปัจจัยการเลี้ยงดู และปัจจัยทางวัฒนธรรมสังคมต่างๆ ที่ทำให้เกิดการเรียนรู้เพศของเรา

“ในสมองของคนข้ามเพศ อย่างหญิงข้ามเพศ มีงานวิจัยพบว่า สมองบางส่วนมีหน้าตาคล้ายเพศหญิง นี่เป็นปัจจัยภายใน ซึ่งเมื่อรับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม ก็ทำให้เด่นชัดขึ้น”