“Makerspace Day” หนุนเด็กไทยคิด ตั้งคำถาม ลงมือทำ สะท้อนคิดผ่าน5 ฐาน

“Makerspace Day” หนุนเด็กไทยคิด ตั้งคำถาม ลงมือทำ สะท้อนคิดผ่าน5 ฐาน

การศึกษา

Starfish Education นำโดยน.ส.โยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม พร้อมทีมผู้บริหาร  และ นักพัฒนาครู จัดกิจกรรม “Makerspace Day” ให้กับ 11 โรงเรียนในเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกว่า 200 คน ณ โรงเรียนวัดบางพลัด (ป.สุวณฺโน) เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร น.ส.โยโกะ กล่าวถึงเป้าหมายของการจัดกิจกรรม Makerspace Day ในครั้งนี้ว่า Starfish Education มีนวัตกรรมการศึกษาที่ตอบโจทย์การศึกษายุคปัจจุบัน กิจกรรม Makerspace เป็นกิจกรรมที่มีกระบวนการที่ส่งเสริมให้เด็กคิด ตั้งคำถาม ลงมือทำเอง และมีการสะท้อนคิดโดยหากเด็กๆได้มีโอกาส คิดเองและลงมือทำจะทำให้เด็กๆ จะมีทักษะติดตัวทำให้สามารถเป็นผู้มีความพร้อมกับการเติบโตไปเป็นพลเมืองแห่งยุคอนาคต น.ส.ณัฐชาฎา สุทธิสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางพลัด กล่าวว่าMakerspace Day เป็นกิจกรรมที่ดีที่ทีมงาน Starfish Education นำมาเผยแพร่ให้กับเด็กๆ ทั้ง 11 โรงเรียนในเขตบางพลัด เรามีความมุ่งหวังว่าเด็กจะมีทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และออกแบบองค์ความรู้ต่างๆ ให้กับตัวเองได้

แนะนำข่าวการศึกษา อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : นักวิชาการด้านการศึกษา แนะปรับระบบศึกษา